Varmt välkommen!

Sedan 1983 har vi bedrivit utbildningsverksamhet inom räddning, ambulanssjukvård, handledarkurser för debriefing, utbildning IVPA ”i väntan på ambulans”, klätterkurser, vattenlivräddning, islivräddning, överlevnadskurser (både sommmar och vinter) m.m.

År 2005 övertog vi Gälegården. Då har den fyllts av gymnasieelever från hela landet i form av veckokurser. Vi breddar nu vår verksamhet genom att starta sommarläger för ungdomar (Gälegårdens Ungdomsbrandkår), familjeveckor med temat Räddning/Sjukvård, långdistansmarscher (Mittpunktsmarschen) både sommar och vinter.

Sedan 1985 har vi utfört medicinska tester och hälsokontroll av räddningspersonal runt om i landet.

Genom att vi nu öppnar testklinik i Torpshammar kan vi erbjuda företag, idrottsklubbar och enskilda programm med testning av kondition (VO2max-test), maxpuls, mjölksyratröskel samt individuell läkarundersökning. Kanske en kick-off för en mer hälsosam levnadstil inom företaget eller uppstart inför träningssäsongen?

Genom vår mångsidighet enligt ovan kan vi skräddarsy en temavistelse utifrån kundens önskemål.

Vi välkomnar givetvis medföljande barn och ungdomar och ordnar vid behov speciella aktiviteter för dem med brandbil och ambulans.

Välkommen med Dina speciella önskemål så ger vi förslag på upplägg. Det är vårt mål att en vistelse på Gälegården ska ge något utöver det vanliga!

 

Varmt välkommen till oss på Gälegården!