Akutsjukvård för räddningstjänsten: Curt L Malmsten (SBF förlag), 256 sid., häftad.
Samverkande organ vid större räddningsinsats. Människokroppens byggnad och funktion. Direkt livräddande åtgärder. Akuta sjukdomar och tillstånd av betydelse för räddningstjänstens personal (kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, EP, diabetes, förgiftning). Akuta komplikationer vid graviditet. Bränn-, kyl- och frätskador. Traumaskador. Lyft- och bärteknik. Psykiska reaktioner hos drabbade och hjälppersonal.
Pris: 70:-