Du kan rädda liv: Curt L Malmsten, Rasmus Blomqvist (Nordiska Räddningsförlaget), 64 sid., häftad.
L-ABC. HLR. Drunkning. Bukskador. Skallskador. Rygg- och nackskador. Brännskador. Kylskador. Elskador. Frätskador. Frakturer. Psykisk första hjälp. Förgiftningar. Akuta medicinska sjukdomstillstånd: astma, medvetslöshet, kärlkramp, hjärtinfarkt, epilepsi, diabetes. Rumsbrand. Brand i kläder. Brand i kök. Brand i skola. Brand på sjukhus eller servicehus. Bilbrand. Brand i elektrisk utrustning. Handbrandsläckare. Förebyggande av brandskador.
Pris: 40:-