Grundläggande elkunskap för räddningspersonal – Arbetskompendium: Curt L Malmsten, Yngve Arvidsson (Nordiska Räddningsförlaget), 48 sid., häftad.
Vad är elektrisk ström och spänning. Likström och växelström. Resistens. Isolatorer. Ohms lag. Effekt. Energi. 3-fas. Skyddsjord. Högspänning. Parallell- och seriekoppling. Orsaker till personskador p.g.a. elektricitet. Strömgenomgångsskador. Ljusbågeskador. Omhändertagande av elektriskt brännskadad person.
Pris: 40:-