FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Torpshammars Medicinska Testklinik erbjuder:

* körkortsintyg för alla behörigheter (körkortsintyg för personbil, lastbil, buss, taxi o.s.v.)

lokförarintyg

härdplastintyg

* höjdarbete i master och stolpar

* intyg för vattendykning

* båtförarintyg (klass 8)

* allmän hälsokontroll

* konditionstestning

Specialpris för företag och idrottsklubbar

Undersökningar sker endast efter förbokning på telefon
Adress: Torpshammarsvägen 2 (mitt emot Coop Nära)
Medicinskt ansvarig: Docent Curt L Malmsten, leg. läkare