Psykiska reaktioner vid katastrofer: T.Böhm och H.Lorin (Försvarets Forskningsanstalt/KAMEDO), 38 sid., häftad.
Det psykologiska traumat. Individuell krisintervention. Psykiska krisreaktioner hos katastrofdrabbade. Speciella reaktioner hos räddningspersonal och närstående. Speciella problemgrupper. Förslag till bemötande av vissa reaktioner. Organisatoriska aspekter. Sammanfattning.
Pris: 25:-