Säkerhet och agerande vid olyckor för hela familjen


MedEst Scandinavia AB i Samarbete med Sällskapet för Säkerhetens Främjande arrangerar en Familjevecka med tema ”Säkerhet och agerande vid olyckor eller akut sjukdom”. Avsikten är att öka säkerheten i vardagslivet.

Samtidigt får hela familjen möjlighet att prova på olika moment i brandmannens och ambulanssjukvårdarens vardag!

Ur veckans innehåll:
 Brand i kläder
 Höjdförflyttning
 Vattenlivräddning
 L-ABCDE sjukvård
 HLR, D-HLR och barn- HLR
 Användning av handbrandsläckare
 Några vanliga sjukdomstillstånd (diabetes, EP, stroke, Tia, Astma, Kärlkramp, hjärtinfarkt)
 Några vanliga skadetillstånd (frakturer, nack- och ryggskador, skallskador, buk- och bröstkorgsskador, bränn-, kyl- och frätskador.


Plats:
All praktisk verksamhet sker på övningsområdet i Torpshammar med tillgång till brandbilar, ambulanser och all teknisk utrustning i dessa. På övningsområdet finns även rökövningshus och övertändningscontainer. Instruktörer är räddnings- och ambulanspersonal med stor utbildningserfarenhet.


Boende:
Enkelt boende arrangeras på Gälegården strax utanför Torpshammar.
På Gälegården finns 18 rum med vardera plats för 2 – 8 personer.
I byggnaden finns: matsal, bastu, tvättstuga samt en lektionssal.
Vid Gälegården erbjuds helinackordering till förmånligt pris (frukost, lunch,
middag och kvällssmörgås). Husmor ansvarar för mat och logi.
Kvällar och nätter finns ansvarig person tillgänglig.
Sänglinne och handdukar medföres av gästerna själva.


Välkommen till en spännande och annorlunda vecka med hela familjen i Torpshammar!


Det ni lär er kan visa sig vara livsräddande!