Sjukvård för larmoperatörer – Arbetskompendium: Curt L Malmsten (Nordiska Räddningsförlaget), 115 sid., häftad.
Tystnadsplikt. Inventering/prioritering. Sjukdomstecken. Cellfunktionen. Dödsbegreppet. Andningsorgan. Cirkulationsorgan. HLR. Nervsystemet. Matsmältningsorgan. Urinvägar och manliga könsorgan. Huden. Amputationsskador. Allergi. Rörelseorganen. Infektionssjukdomar. Kvinnliga könsorgan/graviditet. Psykiska tillstånd och sjukdomar.
Pris: 100:-