TESTLEDARUTBILDNING

För räddningspersonal enl. AFS 2005:6

Sedan gångbandstest infördes med definierade belastningskrav för tjänstgöring som rök- och kemdykare (AFS 2005:6) har de flesta räddningstjänsterna själva utfört testningen med egen personal. Detta är givetvis mycket praktiskt ur många synpunkter.

Det bör dock observeras att för vissa anställda innebär det lagstadgade testet ett max-test med alla de risker detta kan innebära. Tyvärr har allvarliga incidenter inträffat i samband med testning på gångband.

Att vara testledare innebär således ett stort ansvar där det inte bara gäller att utföra testet på ett tekniskt korrekt sätt, utan att även kunna se och tolka signaler som tyder på att allt inte står rätt till med den testade personen.

Denna kurs innebär att deltagarna lär sig att utföra korrekta gångbandstester ur teknisk synvinkel samt att de lär sig att tolka de fysiologiska och medicinska parametrar testpersonen uppvisar för att på ett säkert sätt kunna genomföra testet.

Kursen innehåller också grundläggande kunskap om kondition, styrka och träningslära för att testledaren skall kunna ge sina kamrater råd avseende kost och träningsupplägg.

Räddningshälsan har sedan 1985 genomfört årlig hälsoundersökning och testning av räddningspersonal runt om i landet och besitter därigenom en unik erfarenhet av testning av räddningspersonal.

Kursen genomföres som en 3-dagarskurs i internatform i egna lokaler i Torpshammar (Sveriges geografiska mittpunkt c:a 5 mil utanför Sundsvall).

Kursledare är docent Curt L. Malmsten, leg. läk. och brandmästare, som sedan 1985 varit medicinskt ansvarig för Räddningshälsan och som konsult till Arbetarskyddsstyrelsen medverkat vid den medicinska kravspecifikationen för rök- och kemdykning.

 

Plats: Gälegården/Torpshammar

Innehåll: Grundläggande fysiologi och träningslära

Submaximalt VO2 max enligt Åstrand

Bestämning av maxpuls

Bestämning av mjölksyratröskel

Genomförande av gångbandstest

Bedömning av symtom före, under och efter gångbandstest

Information: Ulf Eriksson, MedEst Scandinavia AB, Yxvägen 11, 840 13 Torpshammar

0691-201 40 eller ulf.eriksson@medest.se