Vattenträning för räddningstjänsten –€ Instruktörshandling Björn-Olof Söderholm, Curt L. Malmsten (Nordiska Räddningsförlaget). 25 sid., häftad.
I detta kompendium ges kortfattade råd hur träningen lämpligen kan läggas upp för att räddningstjänstens personal ska kunna utföra vattenlivräddning på ett säkert sätt. Det handlar ju om att skapa god vattenvana och inte tävlingssimmare! Kompendiumet är rikt illustrerat.
Pris: 30:-